Інтернет-лікар
Меню сайту
Форма входу
Пошук
Календар
«  Лютий 2011  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28
Головна » 2011 » Лютий » 17 » Проект положення про центр первинної медико-санітарної допомоги (Продовження)
16:14
Проект положення про центр первинної медико-санітарної допомоги (Продовження)
  (Прожовження)   ПРОЕКТ

 Примірне положення про центр первинної медико-санітарної допомоги


 5.     Організаційна структура, керівництво,  штати та режим роботи Центру ПМСД. 

5.1. Організаційну структуру ЦПМСД утворюють: 

-  Адміністративно-управлінський підрозділ.

-  Допоміжні у т.ч. господарчі підрозділи.

- Лікувально-профілактичні підрозділи – лікарські амбулаторії або амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (надалі – Амбулаторія). До складу лікарських амбулаторій входять фельдшерсько-акушерські, фельдшерські та сестринські пункти (надалі – ФАПи). 

5.2. Керівництво Центру.

5.2.1. Очолює Центр головний лікар який призначається і звільняється з посади за рішенням засновника.

5.2.2. Заступники головного лікаря призначаються головним лікарем, їх кількість встановлюється відповідно до нормативів.

5.2. Штати Центру встановлюються на основі дотримання діючих нормативів. Середнє навантаження на одну штатну посаду лікарів у амбулаторіях не може перебільшувати нормативне.

5.3. Лікарські посади у лікарських амбулаторіях обіймають лікарі загальної практики-сімейні лікарі, а у перехідний період також дільничні терапевти та педіатри. 

5.4. Режим роботи ЦПМСД, функціональні обов'язки та посадові інструкції працівників ЦПМСД затверджуються його керівником за поданням керівників структурних підрозділів ЦПМСД.

 6. Права та обовязки Центру

6.1. Центр має право самостійно:

6.1.1. Здійснювати планування роботи відповідно до державних програм та замовлень.

6.1.2. Здійснювати розподіл фінансових та майнових ресурсів між своїми підрозділами.

6.1.3. Організовувати свою діяльність щодо забезпечення виконання договору про надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів та виконання інших  укладених договорів;

6.1.4. Укладати договори, угоди,  виступати позивачем та відповідачем у суді.

6.2. За погодженням з Засновником Центр має право здійснювати:

6.2.1. Закупівлю медичних послуг у межах отриманого державного замовлення у самостійних господарюючих суб’єктів різних форм власності, зокрема:

- медичних послуг у лікарів що отримали відповідну ліцензію на здійснення медичної практики з загальної практики-сімейної медицини (надалі – приватні лікарі ЗПСМ) та медичної психології;

- послуг з проведення діагностичних досліджень, що входять до компетенції ПМСД, але для їх виконання у Центрі відсутні умови.

У разі закупівлі послуг ПМСД у приватних лікарів ЗПСМ та медичних психологів Центр може надавати їм в оренду приміщення, обладнання та інвентар, необхідний для надання зазначених послуг.

6.2.2. Іншу ніж надання медичних послуг господарську діяльність за наявності незавантажених для виконання договору про надання  медичних послуг за бюджетні кошти виробничих потужностей та за умови, що здійснення такої господарської діяльності не матиме негативного впливу на якість та доступність медичного обслуговування для населення. Перелік видів такої діяльності вказується в статуті.

6.3. Центр зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечувати подання медичних послуг відповідно до договору про надання медичних послуг за рахунок бюджетних коштів та інших укладених  договорів;

6.3.2. Забезпечувати своєчасне звітування органу управління у порядку встановленому центральним органом влади у сфері охорони здоровя.

6.3.3. Надавати оперативну інформацію за запитом органу управління. 

6.3.4. Забезпечувати належне ведення обліково-звітної документації відповідно до вимог, встановлених центральним органом влади в галузі охорони здоровя.

6.3.5. Здійснювати координацію взаємодії лікарських амбулаторій та організацій, де є організовані контингенти населення щодо проведення заходів диспансеризації та масової профілактики інфекційних захворювань.  

6.3.6. Забезпечувати своєчасну сплату податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджету та до державних цільових фондів згідно законодавства;

6.3.7. Забезпечувати цільове використання закріпленого за ним майна та  виділених бюджетних коштів;

6.3.8. Забезпечувати утримання у належному стані рухомого і нерухомого майна;

6.3.9. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, забезпечувати додержання законодавства про працю, соціальне страхування, правил та норм охорони праці, техніки безпеки;

6.3.10. Здійснювати заходи з удосконалення організації своєї діяльності;

6.3.11. Здійснювати заходи з удосконалення оплати праці  працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як у результатах особистої роботи, так і у загальних результатах діяльності Центру, забезпечувати  своєчасні розрахунки з  працівниками Центру;

6.3.11. Забезпечувати дотримання норм і вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та забезпечення екологічної безпеки.

7.                Амбулаторія.

7.1. Загальні положення, підпорядкування, структура та штати Лікарської амбулаторії.

7.1.1. Лікарська амбулаторія або Амбулаторія загальної практики - сімейної медицини (надалі – Амбулаторія) є структурним підрозділом Центру ПМСД.

7.1.2. У Амбулаторії працюють декілька лікарів (в основному у містах) або один (в основному у сільській місцевості) загальної практики-сімейної медицини.

7.1.3. У Амбулаторії можуть здійснювати свою діяльність лікарі приватні підприємці, що мають відповідну ліцензію на здійснення медичної практики з загальної практики – сімейної медицини у разі укладення з ними договорів про надання населенню безоплатної ПМСД.

7.1.4. Амбулаторію очолює завідувач амбулаторією, посада якого встановлюється відповідно до штатних нормативів.  Завідувач Амбулаторією призначається на посаду і звільняється з посади головним лікарем Центру.

7.1.5. Оснащення Амбулаторії медичним обладнанням та інвентарем, транспортними засобами, мяким та твердим інвентарем здійснюється відповідно до табелю оснащення та інших нормативів.    

7.1.5 Режим роботи Амбулаторії затверджується керівником Центру за поданням завідувача амбулаторії.

7.1.6. Персонал амбулаторії здійснює подання медичної допомоги населенню безпосередньо у Амбулаторії, у т.ч. шляхом лікування у «денному стаціонарі», та на дому за викликами пацієнтів.

7.2. Основні завдання та функції Амбулаторії.

·        Подання закріпленому населенню безоплатної ПМСД та невідкладної допомоги.

·        Подання невідкладної та участь у поданні екстреної медичної допомоги у організованих групах населення на території обслуговування (школи, дитсадки та таке інше).

·        Участь у проведенні заходів масової профілактики у організованих контингентах   (школи, дитсадки та таке інше).

·        Участь у поданні екстреної допомоги. У разі виклику бризгади екстреної медичної допомоги лікар Амбулаторії або молодший спеціаліст з медичною освітою, який зробив цей виклик, забезпечує подання першої екстреної медичної допомоги до прибуття бригади екстреної допомоги та не має права покинути пацієнта раніше.      

·        Направлення хворих для отримання допомоги на вторинний і третинний рівень медичної допомоги, встановлення показань для отримання санаторно-курортного лікування.

·        Забезпечення наступності та послідовності обстеження та лікування пацієнтів при наданні медичної допомоги пацієнту на різних рівнях медичної допомоги;

·        Проведення заходів масової та індивідуальної профілактики інфекційних захворювань.

·        Здійснення профілактики та раннього виявлення епідемічних неінфекційних захворювань засобами ПМСД.

·        Здійснення профілактики та раннього виявлення соціальнонебезпечних захворювань засобами ПМСД.

·        Здійснення диспансеризації населення.

·        Проведення експертизи тимчасової втрати працездатності та видача відповідних експертних документів, направлення у встановленому порядку осіб з ознаками стійкої втрати працездатності на медико-соціальну експертизу, спрямування пацієнтів на медико-соціальну реабілітацію.

·        Виписка рецептів для пільгового забезпечення медикаментами визначених груп населення.

·        Взаємодія з освітніми закладами,  соціальними службами, органами правопорядку, підприємствами, засобами масової інформації, доброчинними, релігійними та іншими організаціями і установами на території обслуговування в інтересах збереження та зміцнення здоров’я населення. 

·        Аналіз стану здоров’я закріпленого населення та розробка планів лікувально-профілактичних заходів.

·        Проведення санітарно-просвітницької роботи.

·        Облік матеріальних цінностей та формування замовлення на здійснення ремонтно-будівельних робіт, оснащення медичним обладнанням і інвентарем, забезпечення твердим та м’яким інвентарем. 

 8.     ФАП

8.1. Загальні положення, підпорядкування та штати ФАПу.

8.1.1.ФАП створюється у населеному пункті, де немає інших надавачів безоплатної медичної допомоги, з метою забезпечення належної доступності медичної допомоги жителям цього населеного пункту.

8.1.2. ФАП входить до складу Амбулаторії та підпорядковується лікарю, за яким закріплені жителі населеного пункту, де розташований ФАП.  

8.1.3. Штати ФАПу встановлюються відповідно до нормативів.

         8.2. Основними завданнями та функціями ФАПу є:

·        Забезпечення виконання призначень лікаря в умовах фельдшерсько-акушерського пункту, денного стаціонару та вдома;

·        Надання долікарської невідкладної медичної допомоги самостійно та вичерпно в межах компетенції,  з наступним направленням до лікаря у Амбулаторію або викликом лікаря з Амбулаторії.

·        Участь у наданні екстреної медичної допомоги.  У разі виклику бригади екстреної медичної допомоги медичний працівник ФАПу, який зробив цей виклик, забезпечує подання першої екстреної медичної допомоги до прибуття бригади екстреної допомоги та не має права покинути пацієнта раніше.   

·        Спостереження за розвитком дітей та підлітків інформування лікаря про його результати.

·        Проведення заходів спрямованих на раннє виявлення захворювань у тому числі соціальнонебезпечних.

·        Направлення на консультацію до лікаря у Амбулаторію та у разі необхідності здійснення виклику лікаря для огляду пацієнта у ФАПі або на дому.    

·        Організація оглядів лікарем контингентів населення у межах заходів диспансерізації на дому, у ФАПі і Амбулаторії.  

·        Здійснення протиепідемічних заходів (імунопрофілактика) під керівництвом лікаря.

·        Здійснення під керівництвом лікаря контролю за перебігом хронічних неінфекційних захворювань.

·        Організація та  контроль охоплення населенню флюорографічним обстеженням.

·        Інформування  у встановленому порядку санітарно-епідеміологічної служби про інфекції, паразитарні та  професійні захворювання, отруєння  населення  та випадки  порушення діючих санітарно-гігієнічних вимог.

·        Звітування про виконану роботу.

·        Інші завдання відповідно до внутрішнього розпорядку та плану роботи Амбулаторії.

Переглядів: 8742 | Додав: Likar | Рейтинг: 3.3/7
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Архів записів
Наше опитування
Який Ваш вік?
Всего ответов: 987
Друзі сайту
Статистика сайту
Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Copyright MyCorp © 2019